Lịch tư vấn pháp luật (từ 12 đến 17/11/2012)

*Lịch tư vấn pháp luật của báo Pháp Luật TP.HCM

 • Sáng:T8 giđến 11 gi; chiu: T14 giđến 16 gi30.
 • Địa điểm: 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.

Thứ Hai, 12-11:

Sáng : Các luật sư

 • NGUYỄN HỮU DANH (dân sự, hình sự, kinh tế),
 • TÔ NGỌC MINH TUẤN (dân sự, hình sự).

Chiều:Các luật sư

 • CỔ HIỆP (nhà đất),
 • CHÂU XI (dân sự, hình sự).

Thứ Ba, 13-11:

Sáng: Các luật sư

 • TRẦN VĂN VIỆT (dân sự, hình sự, hôn nhân gia đình),
 • PHÙNG THỊ HÒA (hình sự, dân sự, nhà đất).

Thứ Tư, 14-11:

Sáng : Các luật sư

 • NGUYỄN VIỆT VƯƠNG (dân sự, nhà đất, kinh tế),
 • LẠI THỊ LỆ THANH (dân sự, lao động).

Thứ Năm, 15-11:

Sáng: Các luật sư

 • NGUYỄN THỊ DIỄM PHƯỢNG (hình sự, nhà đất, hành chính, kinh tế),
 • TRẦN VÂN LINH (dân sự, hình sự).

Thứ Sáu, 16-11:

Sáng: Các luật sư

 • HOÀNG QUÝ (dân sự, hình sự, kinh tế),
 • LÊ NHẬT QUANG (dân sự, lao động, Luật doanh nghiệp).

Thứ Bảy, 17-11:

Sáng: Luật sư

 • TRƯƠNG THỊ HÒA (nhà đất, dân sự, hình sự, kinh tế),
 • Ông DƯ HUY QUANG (Trưởng phòng pháp chế Sở Tài nguyên & Môi trường TP. HCM).

* Lịch tư vấn pháp luật của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước TP.HCM

 • Sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ
 • Địa điểm: 470 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 10, TP.HCM

Thứ Hai, 12-11:

Sáng: Trợ giúp viên

 • TRẦN THỊ NHƯ TRANG,
 • Các luật sư ĐẶNG ĐỨC TRÍ,
 • HOÀNG TIẾN LƯU.

Chiều: Trợ giúp viên

 • TRẦN MINH HUỆ,
 • LS NGUYỄN THẠCH THẢO,
 • LS NGUYỄN KHẮC HIẾU.

Thứ Ba, 13-11:

Sáng: Trợ giúp viên

 • BÙI THỊ CÔNG NƯƠNG,
 • LS HUỲNH KHẮC THUẬN,
 • LS LÊ THỊ PHƯƠNG DUNG.

Chiều: Trợ giúp viên ĐINH THỊ YẾN NGỌC,

 • các luật sư TRẦN VÂN LINH, BẢO TOÀN.

Thứ Tư, 14-11:

Sáng: Trợ giúp viên ĐINH THỊ YẾN NGỌC,

 • LS VŨ QUANG ĐỨC,
 • LS PHẠM VĂN LẠC.

Chiều: Trợ giúp viên BÙI THỊ CÔNG NƯƠNG,

 • các luật sư BÙI QUANG LIÊM, CHUNG THỊ HUỲNH NHƯ.

Thứ Năm, 15-11:

Sáng:Trợ giúp viên TRẦN MINH HUỆ,

 • các luật sư HOÀNG CÔNG KHANH, LÊ ĐĂNG LIỆU.

Chiều:Trợ giúp viên TRẦN THỊ NHƯ TRANG,

 • các luật sư ĐÀO THỊ BÍCH LIÊN, NGUYỄN HUYỀN BÍCH.

Thứ Sáu, 16-11:

Sáng:Giám đốc - Trợ giúp viên NGUYỄN MINH CHÁNH (Tiếp dân - Tư vấn),

 • Các luật sư NGUYỄN VĂN QUÝ, HUỲNH ĐỨC HỮU.

Chiều: Phó Giám đốc - Trợ giúp viên LÊ MINH PHÚC,

 • Các luật sư PHẠM TRẦN LAM, DƯƠNG PHÚC HẬU.