Ngân hàng giữ hộ vàng phải được cấp phép

Theo đó, các NHTM nếu chưa được NHNN cấp phép nhưng có số dư các khoản vàng giữ hộ của khách hàng trước thời điểm 5-7 thì tiếp tục được giữ cho đến hạn tất toán và được gia hạn theo đề nghị của khách. Trường hợp các NHTM không còn giữ hộ đến thời điểm trên thì không được nhận mới cho đến khi được NHNN cấp phép. NHTM không được sử dụng vàng giữ hộ của khách hàng trái với quy định của pháp luật.

Theo văn bản của NHNN, các đơn vị muốn kinh doanh các dịch vụ như quản lý, bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn (bao gồm cả dịch vụ giữ hộ vàng) thì có thể làm hồ sơ đề nghị NHNN cấp phép hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

TRÀ PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm