Để đẩy mạnh đầu tư cho cơ sở vật chất, TP.HCM cần nguồn ngân sách khổng lồ.

TP.HCM cần cơ chế tự chủ ưu việt hơn

(PLO)- Phối hợp tốt hơn giữa TP.HCM và các cơ quan trung ương, tăng tỉ lệ ngân sách giữ lại... là những điểm khi xây dựng cơ chế mới để TP bứt tốc.
TP.HCM phải bứt tốc vì cả nước

TP.HCM phải bứt tốc vì cả nước

(PLO)- TP.HCM là đô thị đặc biệt nên không chỉ được so sánh với các địa phương khác trên cả nước, mà còn được so sánh với các đại đô thị trong mạng lưới khu vực. Bởi vậy, TP.HCM phải bứt tốc vì TP và vì cả nước.