Viện Khoa học và Công nghệ quân sự:

Nhiều khí tài quang-điện tử được ứng dụng trong huấn luyện, tác chiến

Một số sản phẩm khí tài quang-điện tử tiêu biểu được trưng bày lần này có thể kể đến như: Kính ngắm ban đêm NVS-1BT cho súng trường bắn tỉa SVD 7,62mm; Thiết bị ngắm bắn nhanh ngày đêm bằng la-de bán dẫn; kính ngắm bắn đêm cho pháo Đ44-85mm, pháo Zu23-2 bắn mục tiêu mặt đất và kính ngắm ban đêm cho các loại súng như đại liên PKMSN, tiểu liên AKMS; kính ngắm bắn hỗn hợp ngày đêm 1PN22-M2-CT trên xe chiến đấu bộ binh BMP-1; kính quan sát đêm đeo đầu 2 mắt NĐ-01ĐN; hệ thống quan sát đêm tầm xa dùng để quan sát, giám sát và phát hiện chống đột nhập từ xa…

13 sản phẩm được trưng bày lần này đều đã được áp dụng thử tại nhiều cơ quan, đơn vị trong toàn quân; có những sản phẩm đã tham gia quá trình bắn trình diễn tại Trung tâm huấn luyện Miếu Môn (Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu).

Qua sử dụng, các sản phẩm khí tài quang-điện tử này đều được đánh giá có tính năng kỹ thuật tốt, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các cơ quan, đơn vị.

Xin giới thiệu cùng bạn đọc một số hình ảnh về các khí tài quang-điện tử phục vụ tác chiến ngày, đêm, do Viện Khoa học và Công nghệ quân sự nghiên cứu, thiết kế, chế tạo:
 

 Nhiều khí tài quang-điện tử được ứng dụng trong huấn luyện, tác chiến  ảnh 1
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh kiểm tra sản phẩm khí tài quang-điện tử do Viện Khoa học và Công nghệ quân sự thiết kế, chế tạo.
 Nhiều khí tài quang-điện tử được ứng dụng trong huấn luyện, tác chiến  ảnh 2
Sử dụng kính ngắm bắn đêm cho pháo Zu23-2 bắn mục tiêu mặt đất.
 Nhiều khí tài quang-điện tử được ứng dụng trong huấn luyện, tác chiến  ảnh 3
Bắn kiểm trasúng trường bắn tỉa SVD 7,62mm có trang bị kính ngắm ban đêm NVS-1BT.
 Nhiều khí tài quang-điện tử được ứng dụng trong huấn luyện, tác chiến  ảnh 4
Kính ngắm bắn đêm cho súng đại liên PKMSN.
 Nhiều khí tài quang-điện tử được ứng dụng trong huấn luyện, tác chiến  ảnh 5
Thiết bị ngắm bắn nhanh ngày đêm bằng la-de bán dẫn.
 Nhiều khí tài quang-điện tử được ứng dụng trong huấn luyện, tác chiến  ảnh 6
Kính ngắm bắn đêm cho pháo Zu23-2, bắn mục tiêu mặt đất.
 Nhiều khí tài quang-điện tử được ứng dụng trong huấn luyện, tác chiến  ảnh 7
Kính quan sát đêm đeo đầu NĐ-01-ĐN.
Theo Hồng Hải - Hoàng Hà (QĐND)