(PLO)- UBND tỉnh Khánh Hòa bãi bỏ quyết định về chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch về nhà, đất cho các tổ chức hành nghề công chứng, từ nay người dân có thể thực hiện các hoạt động này tại xã, phường.

Ngày 17-11, ông Đặng Văn Khánh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa, cho biết chủ tịch UBND tỉnh này đã ban hành Quyết định 32/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 21/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh về chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng và xác định thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15-11.

Cũng theo ông Khánh, lý do bãi bỏ là Quyết định 21 không còn hiệu lực, các văn bản dùng làm căn cứ ban hành quyết định này đã hết hiệu lực thi hành, được thay thế bằng các văn bản mới kể từ khi Luật Đất đai 2013 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1-7-2014, tiếp đó là Luật Nhà ở có hiệu lực từ ngày 1-7-2015.

Trước đó, thực hiện Quyết định 21, từ tháng 10-2013, 62 xã, phường, thị trấn thuộc năm huyện, thị xã, thành phố ở Khánh Hòa đã chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch về nhà, đất cho các tổ chức hành nghề công chứng.

Tuy nhiên, nhiều cử tri ở Khánh Hòa cho rằng quy định việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch nhà, đất phải thực hiện tại các phòng công chứng, không cho thực hiện tại xã, phường đã gây khó khăn đối với người dân, không được lựa chọn công chứng, chứng thực. Ở nhiều nơi, người dân phải đi xa để thực hiện các giao dịch. Mặt khác, phí công chứng cao hơn lệ phí chứng thực. Do đó, nhiều cử tri kiến nghị UBND tỉnh bãi bỏ quyết định này vì trái với quy định của BLDS năm 2005, các luật Đất đai, Nhà ở.

TẤN LỘC