Sửa luật để chặn ‘bệnh’ bổ nhiệm đúng quy trình

Hội trường Quốc hội chiều 31-5 đáng chú ý khi các đại biểu (ĐB) thảo luận dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.

ĐB Đặng Xuân Phương (Đắk Lắk) đề cao tính đồng bộ của hệ thống hành chính nhà nước và cho rằng tính đồng bộ này liên quan đến công chức, công vụ. Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Hành chính công được sửa đổi và xây dựng thì cần sửa cả Luật Cán bộ công chức.

Đại biểu Quốc hội Đặng Xuân Phương.

“Luật Cán bộ công chức năm 2008 sau chín năm thực thi đã đến lúc cần sửa đổi. Không phải chỉ để giải quyết những vướng mắc chưa đồng bộ trong các quy định về trách nhiệm công vụ và việc xử lý cán bộ công chức sau khi đã nghỉ hưu, chuyển công tác mà thực tiễn cũng đã và đang đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết, như vấn đề tinh giản biên chế đã đặt ra từ nhiều năm qua nhưng không giải quyết được căn bản” -  ông Phương phân tích.

Theo ông Phương, các quy định về vị trí việc làm cũng còn mang tính hình thức, không phản ánh được thực chất, chất lượng giải quyết công việc của cán bộ công chức.  Đồng thời các quy định về bầu, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ công chức chưa thực sự gắn với thẩm quyền giám sát và xử lý trách nhiệm đối với người có chức vụ trong hệ thống công vụ. Câu hỏi bổ nhiệm có tương xứng hay không cũng thường xuyên được nêu ra trong nhiều vụ việc cụ thể ở cả trung ương và địa phương.

“Thời gian qua, cử tri và công luận rất bức xúc trước những vấn đề đang đặt ra là tại sao việc đề bạt, bổ nhiệm đúng quy trình nhưng vẫn bỏ lọt một số cán bộ có năng lực yếu kém, có nhiều sai phạm trong quản lý. Các quy định về chức danh lãnh đạo, quản lý chưa được tách bạch một cách khoa học. Vẫn còn biến thể trong hệ thống chức danh như “hàm”, việc thi nâng ngạch trở thành một cơ chế để giải quyết vấn đề chính sách tiền lương chứ không phải vì nhu cầu chuyên môn. Tất cả những vấn đề trên đang đặt ra vấn đề sửa đổi Luật Cán bộ công chức” - ông Phương nói.

Ở góc độ khác, ĐB Ngọ Duy Hiểu (Hà Nội) cho rằng một số cơ quan, đơn vị chưa làm tròn trách nhiệm trong việc thực hiện dự thảo luật. Theo ông Hiểu, các sáng kiến xây dựng luật phải bám sát các yêu cầu của cuộc sống, những vấn đề mà cử tri quan tâm.

Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu.

“Nhiều ĐB băn khoăn không biết luật bàn về vấn đề gì và luật đó so với những luật khác có phù hợp với những yêu cầu cuộc sống đang đặt ra hay không? Nhu cầu xây dựng luật nhiều nên cần cân nhắc xem luật nào trước, luật nào sau, ưu tiên luật nào, xem các dự án luật nếu được thông qua và đi vào đời sống thì mang lại lợi ích hay cũng chỉ là hình thức pháp lý" - ông Hiểu nói, đồng thời đề nghị nâng cao chất lượng đội ngũ xây dựng luật, nhất là các ban soạn thảo ở các cơ quan; đổi mới, nâng cao chất lượng lấy ý kiến nhân dân và có chế tài xử lý các cơ quan, ban soạn thảo làm luật chậm, chất lượng chưa đạt yêu cầu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm