Văn phòng UBND TP Cần Thơ vừa có công văn gửi giám đốc các Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ về việc quy hoạch mở rộng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Cụ thể, theo văn bản, căn cứ kết luận của Bí thư Thành ủy Trần Quốc Trung tại buổi làm việc với Đảng ủy và các cán bộ chủ chốt Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Chủ tịch UBND TP giao cho Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận Ninh Kiều và các đơn vị có liên quan rà soát quy hoạch và hướng dẫn, hỗ trợ công tác quy hoạch mở rộng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ về hướng đường Nguyễn Văn Cừ. Dự kiến mở rộng khoảng 3 ha.

Việc quy hoạch thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, trình UBND TP xem xét giải quyết theo quy định, trước ngày 3-5- 2019.