Tăng thù lao cho luật sư tham gia tố tụng

Đối với những vụ án do cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu LS thì mức thù lao được trả cho một ngày làm việc của LS là 0,4 lần mức lương cơ sở, tương đương 460.000 đồng/ngày (quy định hiện hành là 120.000 đồng). Đây là nội dung được quy định tại Nghị định 123 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật LS mà Chính phủ vừa ban hành.

Ngoài ra, tổ chức hành nghề LS nước ngoài tại Việt Nam và LS Việt Nam làm việc cho tổ chức này không được chứng thực bản sao, bản dịch giấy tờ do cơ quan, tổ chức của Việt Nam cấp; không được thực hiện các thủ tục về nuôi con nuôi, kết hôn, hộ tịch, quốc tịch Việt Nam; không được thực hiện dịch vụ công chứng, thừa phát lại và các dịch vụ pháp lý khác mà theo quy định chỉ có tổ chức trong nước mới được thực hiện. Nghị định cũng nhấn mạnh những người tập sự hành nghề LS đã tham gia khóa đào tạo sáu tháng nghề LS phải thực hiện tập sự 18 tháng (theo quy định hiện hành, thời gian đào tạo LS là 12 tháng và tập sự LS cũng là 12 tháng).

Đ.LIÊN