Thanh tra Chính phủ nêu 5 bộ liên quan vụ MobiFone-AVG

Như đã đưa tin, Thanh tra Chính phủ vừa có thông báo kết luận thanh tra về dự án Tổng Công ty Viễn thông MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu (AVG).

Theo kết luận, quá trình thực hiện dự án đầu tư, MobiFone và các cơ quan có liên quan đã để xảy ra nhiều khuyết điểm, vi phạm.

Thanh tra Chính phủ nêu 5 bộ liên quan vụ MobiFone-AVG ảnh 1

Thanh tra Chính phủ vừa thông báo kết luận thanh tra việc chuyển nhượng cổ phần giữa AVG và MobiFone.

Thiếu trách nhiệm trong thẩm định dự án

Thanh tra Chính phủ khẳng định Bộ TT&TT với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu và quản lý nhà nước về thông tin, truyền thông đã thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định dự án, phê duyệt dự án đầu tư không đảm bảo căn cứ pháp lý, vi phạm các quy định của pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng vốn của Nhà nước, cần phải được xem xét, hủy bỏ.

Cụ thể, dù dự án đầu tư chưa được Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng Bộ TT&TT đã ban hành quyết định phê duyệt dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của MobiFone.

Giá mua 95% cổ phần AVG và hiệu quả đầu tư là hai yếu tố trọng yếu, trong báo cáo thẩm định dự án và các văn bản gửi Thủ tướng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, mặc dù Bộ TT&TT còn băn khoăn, đã nhiều lần đề nghị được trợ giúp, tuy chưa được làm rõ nhưng vẫn trình Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và đã quyết định phê duyệt dự án đầu tư.

Ngoài ra, việc bộ này cho MobiFone tiếp tục sử dụng bốn kênh tần số đã cấp cho AVG không thông qua tổ chức đấu giá hoặc thi tuyển quyền sử dụng là vi phạm quy định.

Cùng với đó, việc chuyển nhượng cổ phần giữa MobiFone và AVG không thuộc lĩnh vực bí mật nhà nước nhưng Bộ TT&TT đã có văn bản đề nghị Bộ Công an cho ý kiến và đã đưa giao dịch này thuộc danh mục Mật là không đúng quy định.

Mua xong mới cảnh báo

Đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, với vai trò, nhiệm vụ chủ trì thẩm định, lập báo cáo thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư theo quy định nhưng cơ quan này đã không hướng dẫn Bộ TT&TT và MobiFone thực hiện dự án đầu tư theo quy định.

Đáng chú ý là, sau khi MobiFone đã ký hợp đồng chuyển nhượng 95% cổ phần AVG, đã thanh toán 95% giá trị hợp đồng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới có văn bản nêu rõ ảnh hưởng trực tiếp với nhiều nguy cơ, rủi ro từ việc mua 95% cổ phần AVG trong khi MobiFone đang tiến hành cổ phần hóa. Các ý kiến của bộ này là thiếu nhất quán; không được đưa ra kịp thời.

Thanh tra Chính phủ nêu 5 bộ liên quan vụ MobiFone-AVG ảnh 2

MobiFone đã để xảy ra nhiều khuyết điểm, vi phạm trong quá trình chuyển nhượng. Ảnh: Internet

Đối với Bộ Tài chính, không kịp thời đưa ra những phân tích, đánh giá, đề xuất đầy đủ, toàn diện về những tác động trực tiếp từ việc MobiFone bỏ số vốn rất lớn để đầu tư dự án (8.889 tỉ đồng, chiếm gần 60% vốn điều lệ) ảnh hưởng tiêu cực đến tiến trình cổ phần hóa. Ngoài ra, dù nhận thấy vấn đề trọng yếu của việc đầu tư dự án, nhất là hiệu quả đầu tư nhưng bộ này vẫn thống nhất với đề xuất của Bộ TT&TT về chủ trương đầu tư dự án.

Trình Thủ tướng khác với đề nghị

Đối với Văn phòng Chính phủ, mặc dù dự án chưa được thẩm định theo quy định của Luật Đầu tư; Văn phòng Chính phủ chưa có đầy đủ hồ sơ dự án nhưng đã gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính; tổng hợp, phân tích, đưa ra ý kiến thẩm tra, trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương cho MobiFone mua cổ phần của Công ty AVG.

Mặt khác, tại Văn bản số 209/BTT-QLDN ngày 28-10-2015, Bộ TT&TT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ “xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của Tổng Công ty Viễn thông MobiFone” nhưng Văn phòng Chính phủ đã trình Thủ tướng Chính phủ và ban hành Văn bản số 2678/VPCP-ĐMDN ngày 14-12-2015 với nội dung: “Chấp thuận chủ trương cho Tổng Công ty Viễn thông MobiFone mua cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu để phát triển dịch vụ truyền hình và giao Bộ TT&TT thực hiện dự án mua cổ phần nêu trên theo đúng quy định của pháp luật” là không đúng nội dung mà Bộ TT&TT đã đề nghị.

Đối với Bộ Công an, cơ quan này đã có nhiều ý kiến tham gia với Bộ TT&TT không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo quy định.

Cụ thể, Bộ Công an có văn bản đề nghị Bộ TT&TT hướng dẫn AVG không được phép chuyển nhượng cổ phần cho nước ngoài mà chỉ nên bán cổ phần cho các đối tác trong nước, doanh nghiệp nhà nước là tốt nhất. Mặt khác, việc MobiFone nhận chuyển nhượng 95% cổ phần AVG không thuộc lĩnh vực bí mật nhà nước nhưng trên cơ sở đề nghị của Bộ TT&TT, Bộ Công an có văn bản thống nhất về việc đưa tài liệu giao dịch này trong danh mục tài liệu bí mật của Bộ TT&TT với mức độ “Mật” là chưa phù hợp.

Từ những kết luận trên, Thanh tra Chính phủ đánh giá đây là vụ việc kinh tế rất nghiêm trọng, do đó kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao cơ quan điều tra có thẩm quyền của Bộ Công an tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, tài liệu thanh tra dự án Tổng Công ty Viễn thông MobiFone mua 95% cổ phần AVG để xem xét, khởi tố điều tra, xử lý đúng người, đúng vi phạm, đúng pháp luật.

Chuyển kết luận tới Ủy ban Kiểm tra Trung ương


Về xử lý hành chính, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo bộ trưởng Bộ TT&TT xem xét, hủy bỏ Quyết định số 236/QĐ-BTTTT ngày 21-12-2015 phê duyệt dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của MobiFone.

Căn cứ Kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TT&TT, MobiFone cùng các bộ, ngành khác kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm.

Đặc biệt, Thanh tra Chính phủ kiến nghị chuyển kết luận thanh tra đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương quản lý có liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm nêu tại kết luận thanh tra.

Về xử lý kinh tế, Bộ TT&TT và MobiFone chịu trách nhiệm xử lý, thu hồi số tiền mà MobiFone đã thanh toán trong việc mua 95% cổ phần AVG; thực hiện các kết luận, xử lý của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Truy thu từ MobiFone, nộp vào ngân sách nhà nước về thuế thu nhập doanh nghiệp số tiền 1,3 tỉ đồng. Chủ tịch HĐTV; tổng giám đốc và phó tổng giám đốc phụ trách tài chính-kế toán của MobiFone chịu trách nhiệm xử lý, thu hồi số tiền 1,54 tỉ đồng chi phí tư vấn đã chi cho hai công ty tư vấn (AMAX và VCBS).