Đồng thời yêu cầu các DN kinh doanh xăng, dầu đầu mối ngừng sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với mặt hàng xăng (từ 300 đồng/lít xuống còn 0 đồng/lít). Tiếp tục trích quỹ bình ổn giá đối với các mặt xăng dầu như hiện hành.

Ngay sau đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã công bố giảm 600 đông/lít xăng, với mức giá mới là 24.210 đồng/lít xăng RON 92. Trong khi đó, giá dầu diesel 0,05S giảm 80 đồng/lít từ 22.170 đồng/lít xuống còn 22.090 đồng/lít. Dầu hỏa giảm giá 70 đồng/lít từ mức 22.320 đồng/lít xuồng 22.250 đồng/lít. Dầu ma dút giảm 60 đồng, từ mức 18.810 xuống 18.750 đồng.

Như vậy đây là lần giảm giá thứ hai và lần giảm lớn nhất từ đầu năm đến nay.