Sáng nay, 8-11, với 447/450 ĐBQH có mặt tán thành (chiếm 92,16% tổng số ĐBQH), thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019.

Trình bày báo cáo thẩm tra về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết có ý kiến đề nghị quyết định chỉ tiêu GDP tăng 6,8%-7% nhưng cũng có ý kiến đề nghị nên giữ như năm 2018 là 6,5%-6,7%.

Quốc hội đặt mục tiêu GDP năm 2019 tăng 6,6%-6,8% - ảnh 1
Kết quả biểu quyết của Quốc hội khi thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019.

Theo ông Thanh, chỉ tiêu này đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cân nhắc, tính toán trên trên cơ sở GDP ước thực hiện của năm 2018 đạt và vượt mức 6,7%.

Qua dự báo và các cân đối lớn của nền kinh tế cũng như tham khảo đánh giá của một số tổ chức quốc tế, Chính phủ báo cáo Quốc hội mức tăng GDP 6,6%-6,8% cho năm 2019 là bảo đảm tính thận trọng, hài hòa giữa mục tiêu tăng trưởng và kiềm chế lạm phát, tiếp tục tạo nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô và giải quyết các vấn đề xã hội. Do vậy, xin Quốc hội cho giữ như dự thảo nghị quyết.

Nghị quyết cũng quyết nghị mục tiêu tổng quát của năm 2019 là tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Nghị quyết cũng tiếp tục nhấn mạnh đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Quốc hội nêu ra hàng loạt giải pháp. Trong đó có việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các đột phá chiến lược. Kiên định mục tiêu đổi mới thể chế là đột phá quan trọng, tập trung rà soát, hoàn thiện các cơ chế chính sách tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa, nhất là những ngành, lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao. Phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông và công nghệ thông tin.

Cùng với đó, đẩy nhanh triển khai dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông, Cảng hàng không quốc tế Long Thành và các dự án giao thông, công nghiệp trọng điểm, có sức lan tỏa cao, tạo nền tảng phát triển giai đoạn tiếp theo. Quan tâm phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển.

Đồng thời, tiếp tục cơ cấu lại thu-chi ngân sách. Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, thực hiện quyết liệt các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, xử lý nợ đọng thuế và triển khai hóa đơn điện tử. Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách nhà nước dành nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Quốc hội cũng yêu cầu siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường thanh tra công vụ. Nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành và hiệu lực thực thi pháp luật. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình.

Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2019:

- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,6%-6,8%;

- Tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 4%;

- Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7%-8%;

- Tỉ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%;

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33%-34% GDP;

- Tỉ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) giảm 1%-1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%;

- Tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%;

- Tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%-62%, trong đó tỉ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 24%-24,5%;

- Số giường bệnh/một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 27 giường;

- Tỉ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 88,1%;

- Tỉ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường 89%;

- Tỉ lệ che phủ rừng đạt 41,85%.