“Nguồn thu của TP.HCM hiện chủ yếu tập trung vào tiền sử dụng đất và tiền thuê đất.

Đây là nguồn thu không bền vững do chỉ thu được một lần ban đầu khi giao đất và sẽ giảm dần trong quá trình phát triển của TP” - TS Dư Phước Tân, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, báo cáo tại hội nghị Khai thác nguồn lực đất đai phát triển đô thị tại TP.HCM theo tinh thần Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị.

Theo Viện Nghiên cứu phát triển, thuế nhà đất và thuế nông nghiệp mới chính là nguồn thu bền vững trong quá trình sử dụng đất nhưng hiện chỉ chiếm tỉ lệ khiêm tốn là 1,3% trong tổng nguồn thu. Do vậy, TP nên đề xuất trung ương thay đổi cơ cấu nguồn thu theo hướng tăng nguồn thu trong quá trình sử dụng đất hoặc sau khi công trình đi vào khai thác hơn là chỉ dựa vào nguồn tiền sử dụng đất.

Đáng chú ý, Viện Nghiên cứu phát triển đánh giá: Hiện việc sử dụng đất tại TP, đặc biệt là các dự án phát triển nhà ở còn nhiều lãng phí. Thời gian qua, TP đã phải thu hồi, hủy bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất đối với nhiều dự án triển khai chậm hoặc không triển khai.

Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, viện đề xuất cần đổi mới công tác quy hoạch và thực thi quy hoạch. Cạnh đó, việc đầu tư phát triển đô thị phải tuân theo công thức: hạ tầng - nhà ở - dân cư. Có nghĩa là bắt buộc phải đầu tư cơ sở hạ tầng trước, sau đó đến xây dựng nhà ở và cuối cùng cư dân mới đến sinh sống. Kiên quyết chấm dứt việc giao đất để đầu tư xây dựng trong khi chưa có các kế hoạch đầu tư hạ tầng.

VIỆT HOA