Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành vừa ký quyết định về việc triển khai các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về kiểm toán chương trình mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội các vùng giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Gia Lai.

Thu hồi gần 13 tỉ đồng sai phạm tại Gia Lai - ảnh 1
UBND huyện Đức Cơ là một trong những đơn vị có tên trong Quyết định 510.

Theo kết luận tại Thông báo 669/TB-KTNN ngày 28-9-2018 và các biên bản kiểm toán có liên quan, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan điều chỉnh sổ kế toán, báo cáo quyết toán.

Từ đó, chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ký Quyết định 510 nhằm làm căn cứ cho việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện kiến nghị, xử lý sai phạm qua kiểm toán nhằm phát hiện, chấn chỉnh hoặc đưa ra các biện pháp thúc đẩy việc thực hiện kiến nghị, xử lý sai phạm của đối tượng được kiểm toán, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giao giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với giám đốc kho bạc nhà nước tỉnh, các sở, ban, ngành, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thị xã Chư Pah, Kông Chro, Phú Thiện, Đức Cơ, Krông Pa, Ayun Pa tổ chức thực hiện việc thu hồi, nộp ngân sách các khoản chi sai quy định với số tiền 12,99 tỉ đồng.

Cụ thể, thu hồi số tiền hơn 244 triệu đồng do nghiệm thu, quyết toán sai khối lượng, đơn giá, sai khác tại UBND huyện Đức Cơ; giảm cấp phát, thanh toán ngân sách nhà nước năm sau với số tiền hơn 687 triệu đồng do nghiệm thu, quyết toán sai khối lượng, đơn giá, sai khác tại UBND huyện Phú Thiện, Chư Pah, UBND huyện Kông Chro, ban quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh. Đồng thời, xử lý tài chính khác hơn 6,6 tỉ đồng đối với các huyện, thị xã Phú Thiện, Krông Pa, Ayun Pa, Đức Cơ, Chư Pah, Kông Chro và ban quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh; giảm giá trị hợp đồng còn lại với số tiền hơn 5,45 tỉ đồng tại các đơn vị UBND huyện, thị xã Phú Thiện, Auyn Pa, Đức Cơ, Kông Chro, ban quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh…

Về dự án đầu tư đường nội thị thị xã An Khê, chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng Đỗ Tiến Đông và Chủ tịch UBND thị xã An Khê Nguyễn Hùng Vỹ kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những tồn tại trong công tác lập, thẩm định và phê duyệt dự án; yêu cầu gửi kết quả kiểm điểm về Sở Nội vụ và UBND tỉnh Gia Lai trước ngày 30-11-2018.

Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, các đơn vị được kiểm toán và các sở, ngành, đơn vị có liên quan khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện. Nếu cơ quan, đơn vị, cá nhân nào không thực hiện, thực hiện không đầy đủ hoặc thực hiện không đúng tiến độ thì bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính và các hình thức khác theo quy định.

Thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã thực hiện xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm hoặc để xảy ra sai phạm, xem xét mức độ sai phạm và kết quả khắc phục để xét thi đua khen thưởng hằng năm. Kho bạc nhà nước được yêu cầu tạm đình chỉ chi ngân sách cho đến khi đơn vị báo cáo thực hiện việc thi hành Luật Ngân sách nhà nước 2015.