TP.HCM thiếu hơn 15.000 tỉ để chi thu nhập tăng thêm

Chiều 9-12, các đại biểu HĐND TP.HCM đã nhất trí thông qua tờ trình của UBND TP về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do TP quản lý ban hành kèm theo Nghị quyết số 03.

TP.HCM thiếu hơn 15.000 tỉ để chi thu nhập tăng thêm ảnh 1Các đại biểu thông qua tờ trình của UBND TP. Ảnh: HOÀNG GIANG

Cụ thể, TP.HCM thay đổi hệ số điều chỉnh tăng thu nhập cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 trở đi không thấp hơn 1,2 lần và không quá 1,8 lần.

Trước đó, Nghị quyết 03 của HĐND TP đề ra lộ trình chi thu nhập tăng thêm năm 2018 là 0,6 lần, năm 2019 là 1,2 lần và năm 2020 là 1,8 lần.
Bà Phan Thị Thắng - Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM cho rằng Nghị quyết 03 ghi đến năm 2020 chi thu nhập tăng thêm là đủ 1,8 lần nhưng do TP không đủ ngân sách cân đối nên mới giảm xuống 1,2 lần.
Lý giải về việc này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm cho biết trong tờ trình của UBND TP.HCM có nêu lộ trình thu nhập tăng thêm trong các năm 2018-2020 và kéo dài đến năm 2022.
“Sau khi cân đối ngân sách, nhận thấy nếu thực hiện chi thu nhập tăng thêm đủ 1,8 lần thì hai năm còn lại thiếu hụt 15.493 tỉ đồng, trong đó năm 2021 là 4.527 tỉ và năm 2022 là 10.965 tỉ. Do không thể thực hiện mức tăng thêm theo Nghị quyết 03 là 1,8 lần nên UBND TP.HCM chỉ đề nghị tăng 1,2 lần” - ông Liêm nói.
Theo ông Liêm, việc không đủ ngân sách chi thu nhập tăng thêm đủ 1,8 lần là do nguồn cải cách tiền lương bị điều chỉnh giảm và năm 2021-2022 là thời kỳ ổn định ngân sách mới,  trung ương chưa quy định cơ chế tạo nguồn và sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương.