TP.HCM phát động phong trào thi đua cán bộ dám nghĩ, dám làm

(PLO)- TP.HCM khuyến khích cán bộ sáng tạo, mạnh dạn đề xuất ý tưởng, cách làm đột phá để tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, đóng góp tích cực vì sự phát triển chung của TP.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM vừa có kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, vì sự phát triển của TP.HCM” (gọi tắt là phong trào thi đua).

Cán bộ quận Bình Tân đang giải quyết hồ sơ. Ảnh: HOÀNG GIANG

Cán bộ quận Bình Tân đang giải quyết hồ sơ. Ảnh: HOÀNG GIANG

Theo đó, phong trào nhằm khơi dậy ý thức trách nhiệm, tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP.

Đồng thời, khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức có tư duy sáng tạo, mạnh dạn đề xuất ý tưởng, cách làm đột phá nhằm tháo gỡ, giải quyết những bất cập trong cơ chế, chính sách,

Tập trung vào những vấn đề chưa được quy định hoặc đã có quy định nhưng không phù hợp với thực tiễn, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự phát triển của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và vì sự phát triển chung của TP.

Để thực hiện phong trào thi đua, UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND TP Thủ Đức, những quận, huyện, cơ quan, đơn vị thuộc TP xây dựng môi trường làm việc tích cực, tạo động lực, điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP mạnh dạn đề xuất ý tưởng mới, sáng tạo.

Từ đó, khơi dậy mạnh mẽ ý thức trách nhiệm, phát huy tính tự giác, tích cực sáng tạo, có khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới, phấn đấu, hết lòng, hết sức vì sự nghiệp chung

Ngoài ra, căn cứ vào điều kiện tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ, chủ động rà soát các vấn đề còn hạn chế để thống nhất trong cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương, để xác định, lựa chọn một vấn đề, sự việc, hoặc nội dung còn khó khăn, vướng mắc cụ thể để làm thí điểm.

UBND TP cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị có chính sách xứng đáng, cụ thể đối với cán bộ trong việc tham gia đề xuất giải pháp, thực hiện giải pháp hiệu quả.

Các cơ quan, đơn vị phải chủ động đề xuất TP về giải pháp đột phá tháo gỡ khó khăn có liên quan đến ngành, lĩnh vực, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc TP.

Gồm: cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp, cơ chế phân cấp, phân quyền trên một số lĩnh vực... nhằm tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở, xây dựng, hoàn thiện thể chế cho TP Thủ Đức phù hợp với quy mô và vai trò theo mô hình TP trong TP, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tồn đọng liên quan đến các dự án, đất đai tại TP.

Đáng chú ý, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thật sự tiêu biểu về tính năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các ý tưởng đổi mới, sáng tạo; phát hiện sớm và kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh sai sót, vi phạm nếu có.

Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, vì sự phát triển của TP.HCM” có hình thức khen thưởng là: Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM, Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc TP.

Ngoài các hình thức khen thưởng nêu trên, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có đề tài, công trình nghiên cứu khoa học, có giải pháp, sáng tạo... được áp dụng có hiệu quả được cấp có thẩm quyền công nhận, đảm bảo các quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành thì được đề nghị các hình thức khen thưởng tương ứng, theo nguyên tắc “Thành tích tới đâu khen thưởng đến đó".

Phong trào thi đua có hai giai đoạn 2023-2025 và 2026-2030.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm