Kinh tế Trung Quốc hụt hơi vì 'zero COVID'

Kinh tế Trung Quốc hụt hơi vì 'zero COVID'

(PLO)- Nền kinh tế thứ hai thế giới đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc theo đuổi mục tiêu tăng trưởng đề ra năm nay, dù mục tiêu đó thấp hơn hẳn những năm trước.
Chuyên gia: Phải mạnh dạn bỏ việc cách ly không phù hợp

Chuyên gia: Phải mạnh dạn bỏ việc cách ly không phù hợp

(PLO)- Hiện nay Việt Nam đang thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ về việc “thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Tuy nhiên, một số địa phương vẫn còn thực hiện cách ly tập trung F1, F0, thực hiện những chính sách mang nặng tính zero COVID.