Mình có một ý rất hay như vầy, chủ đầu tư BOT Cai Lậy thôi thu phí nữa, cũng không cần dời trạm vào đường tránh mà vẫn có tiền nhiều hơn thu phí.

Đó là chủ đầu tư làm một đoạn quốc lộ mới vòng qua trạm BOT (cho xe cộ lưu thông qua lại), còn cái trạm BOT hiện nay để bảng di tích và bán vé tham quan, vẫn duy trì đội ngũ nhân viên thu phí như thật, cho khách trải nghiệm.

Ai muốn tham quan bằng cách đi qua trạm BOT Cai Lậy thì mua mỗi vé người lớn 20.000 đồng, trẻ em từ 12 tuổi trở xuống miễn phí.

Như vậy, xe bảy chỗ đi ngang thì thu sáu khách là 120.000 đồng (không thu tiền tài xế).

Như vậy, số tiền thu được sẽ cao hơn hiện nay mà không ai phản đối cả. Vì mình nghĩ ai cũng muốn tham quan BOT Cai Lậy. Thậm chí khi đó vẫn tiếp tục đóng giả cảnh kẹt xeđóng-xả trạm liên tục như hiện nay, cho khách trải nghiệm.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU