15 tuyến đường ở Cần Giờ được kinh doanh vật liệu xây dựng

Theo đó, có 15 tuyến đường được kinh doanh vật liệu xây dựng như đường Lê Trọng Mân, Bà Xán, Quãng Xuyên, Nguyễn Công Bao…

Theo UBND huyện Cần Giờ, các tổ chức, cá nhân đang kinh doanh vật liệu xây dựng tại những địa điểm không có trong danh mục vẫn được tồn tại nhưng không được mở rộng quy mô, nâng cấp, xây mới.

VIỆT HOA