Mời đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến về quyền con người
(PL)- Điều 14 Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “Ở nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa và xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật”.

Quyền con người gồm có những quyền gì? Quyền này khác gì với quyền công dân? Cả hai quyền chỉ bị hạn chế trong trường hợp nào? Nhà nướcxã hộitrách nhiệm gì trong việc tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ quyền con người?...

Ông Trần Văn Bảy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM và luật sư Trần Công Ly Tao (Đoàn Luật sư TP.HCM) sẽ trao đổi về vấn đề này trên Pháp Luật TP.HCM Online (www.phapluattp.vn) vào lúc 9 giờ sáng mai (thứ Bảy 28-11-2015).

Mời bạn đọc gửi các thắc mắc liên quan đến email: plo@phapluattp.vn để hai khách mời này trực tiếp giải đáp trong buổi giao lưu trực tuyến.

Báo PHÁP LUẬT TP.HCM