Phạm Hùng (phamhung17@yahoo.com)

Luật sư LÊ ĐĂNG LIỆUĐoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Do cha của bạn mất không có di chúc nên di sản của ông ấy sẽ được chia thừa kế theo pháp luật. Theo Điều 676 Bộ luật Dân sự quy định về người thừa kế theo pháp luật theo thứ tự sau đây:

• Hàng thừa kế thứ nhất gồm: Vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của
người chết…

• Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

Như vậy, căn cứ vào quy định trên thì người con nuôi của cha bạn thuộc hàng thừa kế thứ nhất và người này được hưởng một suất ngang bằng với các con ruột.