Trong quá trình làm việc, công ty quy định công nhân nào đến trễ làm năm phút thì bị phạt 20.000 đồng, còn đi trễ 30 phút thì bị trừ nửa ngày lương. Tôi xin hỏi, công ty có quyền áp dụng biện pháp trên với công nhân hay không?

Nguyễn Minh Thùy (Huyện Đức Hòa, Long An)

Luật sư NGUYỄN ĐỨC CHÁNH (Đoàn Luật sư TP.HCM) trả lời: Điều 128 Bộ luật Lao động 2012 quy định các trường hợp bị cấm khi xử lý kỷ luật lao động là: Xâm phạm thân thể, nhân phẩm của người lao động; dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động; xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động.

Vì vậy, quy định trừ lương của công ty như nêu trên là trái quy định của Bộ luật Lao động. Công ty không được áp dụng hình thức cắt giảm lương như là một biện pháp xử lý kỷ luật khi người lao động đi làm trễ.