Hết hạn hợp đồng cũ, chưa ký mới đương nhiên tiếp tục hợp đồng?
Tôi được công ty ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) có thời hạn 12 tháng. Đến ngày 1-4-2015 là hết hạn hợp đồng nhưng công ty chưa ký hợp đồng mới. Hiện giờ, tôi vẫn làm việc bình thường thì có mặc nhiên xem là cả hai đã tiếp tục ký hợp đồng mới hay không? Nếu công ty cho nghỉ việc thì họ có phải báo trước thời gian cho tôi biết để tôi còn tính hay không?

Tran Thi Tuong Lan (tranthituonglanhuehong_11@gmail.com). Phạm Tấn Dũng Quân (tandungquantoto@yahoo.com). Le Van (tuongquanquangquang@gmail.com)

Luật sư LÊ VĂN HOAN, Đoàn luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Điều 47 Bộ luật Lao động năm 2012, quy định ít nhất 15 ngày trước ngày HĐLĐ xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt HĐLĐ.

Nếu HĐLĐ có thời hạn hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày HĐLĐ hết hạn, hai bên phải ký kết HĐLĐ mới; nếu không ký kết HĐLĐ mới thì hợp đồng có thời hạn mà 2 bên đã giao kết trước đó trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn.

Hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng trở thành HĐLĐ xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết HĐLĐ mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết HĐLĐ không xác định thời hạn.

Như vậy, nếu công ty không báo trước 15 ngày (trước ngày HĐLĐ hết hạn) và hết 30 ngày (kể từ ngày HĐLĐ cũ hết hạn) mà bạn vẫn tiếp tục làm việc tại công ty thì mặc nhiên giữa 2 bên được xem là đã giao kết HĐLĐ mới. 

KIM PHỤNG