Hưởng lương hưu sẽ không được nhận trợ cấp khác
Năm nay tôi 50 tuổi và có 30 năm đóng BHXH bắt buộc, trong đó có 15 năm làm việc khai thác trong hầm lò. 

Năm tôi 49 tuổi bị kết luận suy giảm 55% khả năng lao động. Cho hỏi trường hợp của tôi có đủ điều kiện hưởng lương hưu trước tuổi không. Ngoài lương hưu hằng tháng, tôi còn được nhận trợ cấp nào khác nữa không.

Bạn đọc tên Hùng Thanh, TP.HCM

Bảo hiểm xã hội TP.HCM trả lời: Điểm c khoản 1 Điều 54 Luật BHXH năm 2016 quy định: Người lao động từ đủ 50 tuổi trở lên, có đủ 20 năm đóng BHXH mà trong đó làm công việc khai thác trong hầm lò thì được giải quyết hưu trí. Trường hợp ông Thanh nếu đáp ứng các quy định trên thì sẽ giải quyết hưu trí khi đủ 50 tuổi.

Theo quy định, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng thì quỹ BHXH không trả trợ cấp khác.

Bị xuất huyết não được nghỉ ốm dài ngày

Vừa rồi công ty chúng tôi có một nhân viên bị tai nạn giao thông ngoài giờ làm việc. Vụ tai nạn trên đã làm nhân viên này bị chấn thương sọ não dẫn đến xuất huyết não. Cho tôi hỏi, trường hợp này có được hưởng chế độ ốm đau không? Nếu có thì có nằm trong trường hợp danh mục bệnh dài ngày hay không?

Bạn đọc có địa chỉ mail thuha…@gmail.com

Bảo hiểm xã hội TP.HCM trả lời: Nếu nhân viên của công ty bạn bị tai nạn giao thông ngoài giờ làm việc thì không thuộc trường hợp tai nạn lao động.

Nếu chứng từ cho nghỉ ốm của bệnh viện xác định là “xuất huyết não” thì căn cứ Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày theo Thông tư 46/2016/TT-BYT ngày 30-12-2016 có hiệu lực từ ngày 1-3-2017, bệnh này có STT bệnh 129. Như vậy, trường hợp này được nghỉ thanh toán trợ cấp ốm bệnh dài ngày.

VÕ HÀ ghi