Tôi làm tại một công ty được năm năm chín tháng và có tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đầy đủ. 

Sắp tới đây tôi muốn nghỉ việc, cho tôi hỏi với khoảng thời gian đóng bảo hiểm của mình thì tôi có thể lãnh được bao nhiêu tháng thất nghiệp? Thời gian giải quyết hồ sơ là bao nhiêu ngày thì bắt đầu hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Bạn đọc có địa chỉ email nguyenhanh…@gmail.com

BHXH TP.HCM trả lời: Theo quy định tại khoản 2 Điều 50 Luật Việc làm thì thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng BHTN. Cụ thể, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng ba tháng trợ cấp thất nghiệp. Sau đó cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm một tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Nếu thời gian đóng BHTN của bạn là năm năm chín tháng thì bạn được hưởng trợ cấp thất nghiệp năm tháng, còn lại chín tháng lẻ bạn sẽ được bảo lưu.

Thời gian giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp là 20 ngày làm việc kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Chưa nhận đủ trợ cấp thất nghiệp có được bảo lưu?

Tôi đóng BHTN đến tháng 2-2017 là được 30 tháng liên tục. Hiện tôi đã nghỉ việc và dự định lấy trợ cấp thất nghiệp. Theo như quy định thì tôi sẽ nhận được ba tháng trợ cấp và mỗi tháng phải đến thông báo tình trạng tìm việc.

Tháng đầu tiên tôi đến thông báo nhưng đến tháng thứ hai, ba do bận việc riêng nên không đến thông báo được. Vì thế tôi định chỉ nhận một tháng rồi bảo lưu thời gian còn lại có được không vì hai tháng sau tôi vẫn chưa có ý định xin việc làm lại.

Thiên An, quận Thủ Đức, TP.HCM

BHXH TP.HCM trả lời: Tại khoản 1 Điều 52 Luật Việc làm quy định về thông báo việc tìm kiếm việc làm như sau:

Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm kiếm việc làm, trừ các trường hợp sau đây: Người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn có giấy xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khám chữa bệnh; trường hợp bất khả kháng.

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 1 Điều 53 Luật Việc làm thì việc tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau: Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng thì sẽ bị tạm dừng hưởng trợ cấp và không được bảo lưu thời gian.

Nếu như bạn đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà tìm được việc làm mới (ký hợp đồng lao động từ đủ ba tháng trở lên) thì mới thuộc trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp và được bảo lưu thời gian còn lại.

VÕ HÀ ghi