Tủ cáp viễn thông bung nắp, thiếu an toàn - ảnh 1
có một chiếc tủ cáp viễn thông treo ngang hông cột điện bị bung nắp đã lâu ngày, nhìn không chỉ thiếu an toàn mà còn rất nhếch nhác (ảnh).