Ngày 12/10, UBND TP.HCM đã chấp thuận đề xuất của Sở Xây dựng về phân công, ủy quyền thực hiện cải tạo và xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ bị hư hỏng nặng.

Theo đó, những công việc thuộc thẩm quyền của UBND TP.HCM sẽ xem xét ủy quyền cho UBND các quận huyện thực hiện. Những công việc thuộc thẩm quyền của các sở ngành cũng được xem xét phân công cho UBND quận huyện thực hiện.

UBND TP.HCM yêu cầu các sở ngành bổ sung những nội dung phân công, ủy quyền cho UBND các quận huyện trong việc thực hiện cải tạo, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ bị hư hỏng nặng và di dời các hộ dân sống trên và ven kênh rạch. Sau đó gửi Sở Xây dựng tổng hợp, cập nhật vào dự thảo quyết định phân công, ủy quyền.

UBND các quận huyện sẽ chủ trì việc xử lý chung cư cũ - ảnh 1
Chung cư 727 Trần Hưng Đạo đã xuống cấp

Sở Xây dựng có trách nhiệm tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo quyết định phân công, ủy quyền và kế hoạch tổ chức thực hiện cải tạo, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ bị hư hỏng nặng chuyển Sở Tư pháp thẩm định rồi trình UBND TP.HCM trong tháng 10/2016.

Theo thống kê của Sở Xây dựng, TP.HCM có 474 chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975. Trong đó, có 44 chung cư cũ được kiểm định hư hỏng nặng, nguy hiểm với tỷ lệ chất lượng còn lại nhỏ hơn 55% và xếp loại cấp độ nguy hiểm cao nhất. 44 chung cư cũ hư hỏng nặng nhất phân bổ tại 15 quận.

Một số chung cư hư hỏng nặng và nguy hiểm tập trung chủ yếu ở quận 1, quận 3, quận 5, quận 10, quận Tân Bình… như: Cô Giang (quận 1), 11 Võ Văn Tần (quận 3), 727 Trần Hưng Đạo (quận 5), 813 Nguyễn Trãi (quận 5), 01 Đào Tấn (quận 5), Ngô Gia Tự (quận 10), Ẩn Giang (quận 10), 350 Hoàng Văn Thụ và 47 Long Hưng (quận Tân Bình)…

Theo kế hoạch, đến năm 2020, TP.HCM sẽ hoàn thành tháo dỡ và đầu tư xây dựng mới ít nhất 50% trong số 474 chung cư cũ kể trên.

UBND các quận huyện sẽ chủ trì việc xử lý chung cư cũ - ảnh 2