(PL)- Liên quan đến vụ “Cả làng giữ đầm để đòi bồi thường” mà Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, ông Phạm Quốc Ka, Giám đốc Sở TN&MT TP Hải Phòng, đã công bố cơ sở pháp lý của quyền sử dụng 103 ha đất đầm Chấu thuộc đảo Vũ Yên (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Ông Ka đưa ra Quyết định 05 (bản phôtô, được chứng thực vào 8-12-2015) ngày 18-10-1999 của UBND xã Thủy Triều “giao quyền sử dụng đầm cá nước lợ cho HTX Kinh Triều”. Tuy vậy, người dân cũng cung cấp cho PV Quyết định 05 ngày 18-10-1999 của UBND xã Thủy Triều (cùng số, cùng ngày, cùng nơi ban hành với quyết định trên) nhưng nội dung khác biệt với quyết định của ông Ka công bố. Nội dung quyết định này chỉ nêu việc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp đầm cá nước lợ và không có dòng nào nói HTX Kinh Triều có quyền sử dụng đất đầm này.

Như Pháp Luật TP.HCM phản ánh, gần một tháng nay, hơn 3.000 người dân ở làng Kinh Triều thay nhau canh giữ khu đất đầm vì cho rằng khu đất rộng 103 ha này do dân làng kiến tạo. Tuy nhiên, khi huyện thu hồi thì bồi thường cho một cá nhân. Người dân đề nghị có phương án giải quyết đảm bảo quyền lợi cho họ họ mới rút lều, trại.


ĐẶNG TUYỀN