Từ khóa:

#chiến tranh lạnh
Tìm thấy 54 kết quả
Tại sao Anh tham gia AUKUS?

Tại sao Anh tham gia AUKUS?

(PLO)-  Xét cho cùng, một mình Mỹ cũng có khả năng cung cấp cho Úc công nghệ tàu ngầm hạt nhân, nhưng Anh là nước đi đầu trong việc thúc đẩy ký AUKUS, lý do là gì?