Từ khóa:

#CPI
Tìm thấy 41 kết quả
GDP quý II tăng 4,14%

GDP quý II tăng 4,14%

(PLO)- Mức tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2023 cho thấy nền kinh tế vẫn đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức.
9 nhóm hàng hóa, dịch vụ tăng giá trong tháng 8

9 nhóm hàng hóa, dịch vụ tăng giá trong tháng 8

(PLO)- Bình quân 8 tháng, lạm phát cơ bản tăng 1,64% so với cùng kỳ năm 2021, thấp hơn mức CPI bình quân chung, điều này phản ánh biến động giá tiêu dùng chủ yếu do giá lương thực và giá xăng dầu.