Đã nghe đã thấy: Hết quan hoàn dân!

Lúc đó có lẽ ông Nguyễn Xuân Anh mới thực sự là “hết quan hoàn dân”. Dĩ nhiên, sự liên tưởng, so sánh nào cũng là khập khiễng. Bởi việc ông Nguyễn Xuân Anh “hoàn dân” chắc chắn không phải là một trò chơi như “ô ăn quan”. Chú ý rằng từ năm 2011, ông Nguyễn Xuân Anh cùng ông Nguyễn Thanh Nghị là hai ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng trẻ nhất. Báo chí lúc đó đã phỏng vấn hai ông và cách trả lời đều cho thấy những định hướng rõ ràng, đầy tâm huyết.

Có thể gọi ông Nguyễn Xuân Anh là quan thì ở góc độ nào đó không đúng, vì như Hồ Chủ tịch lúc sinh thời đã cảnh báo và nói không thể có “quan cách mạng”. Nhưng trong hệ thống hành chính thì ông Xuân Anh trước đây được gọi là quan chức, thậm chí là quan chức cấp cao. Còn vẫn theo Hồ Chủ tịch thì cán bộ là “đầy tớ của nhân dân”.

Sẽ sớm thôi, ông Xuân Anh sẽ “hết quan hoàn dân”. Chắc cũng chả sao, vì quan thì nhất thời, dân mới vạn đại. Với lại “hết quan hoàn dân” thì mới làm chủ được. Vì còn làm quan, làm cán bộ thì vẫn chỉ là… đầy tớ thôi.