Đã nghe đã thấy: Hết quan hoàn dân!

Lúc đó có lẽ ông Nguyễn Xuân Anh mới thực sự là “hết quan hoàn dân”. Dĩ nhiên, sự liên tưởng, so sánh nào cũng là khập khiễng. Bởi việc ông Nguyễn Xuân Anh “hoàn dân” chắc chắn không phải là một trò chơi như “ô ăn quan”. Chú ý rằng từ năm 2011, ông Nguyễn Xuân Anh cùng ông Nguyễn Thanh Nghị là hai ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng trẻ nhất. Báo chí lúc đó đã phỏng vấn hai ông và cách trả lời đều cho thấy những định hướng rõ ràng, đầy tâm huyết.

Có thể gọi ông Nguyễn Xuân Anh là quan thì ở góc độ nào đó không đúng, vì như Hồ Chủ tịch lúc sinh thời đã cảnh báo và nói không thể có “quan cách mạng”. Nhưng trong hệ thống hành chính thì ông Xuân Anh trước đây được gọi là quan chức, thậm chí là quan chức cấp cao. Còn vẫn theo Hồ Chủ tịch thì cán bộ là “đầy tớ của nhân dân”.

Sẽ sớm thôi, ông Xuân Anh sẽ “hết quan hoàn dân”. Chắc cũng chả sao, vì quan thì nhất thời, dân mới vạn đại. Với lại “hết quan hoàn dân” thì mới làm chủ được. Vì còn làm quan, làm cán bộ thì vẫn chỉ là… đầy tớ thôi. 

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.
Phải rõ trách nhiệm để cán bộ tự tin dám nghĩ, dám làm

Phải rõ trách nhiệm để cán bộ tự tin dám nghĩ, dám làm

(PLO)-  "Chúng ta nói bảo vệ nhưng thực ra bảo vệ được bao nhiêu, bảo vệ được ai để đội ngũ cán bộ nhìn vào đó tự tin dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Phải rõ trách nhiệm trong xử lý kỷ luật, xử đúng người đúng việc, tâm phục khẩu phục”- bà Phạm Phương Thảo nói.