Mở cửa là sống còn

Mở cửa là sống còn

(PLO)- Mở cửa là sống còn, không thể chờ đến khi xóa sổ hẳn đại dịch COVID-19.