Công khai thông tin doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường
(PLO)- UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện về việc tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác xử lý các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP.

Theo đó, UBND TP yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện có trách nhiệm công khai thông tin doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính cũng như kịp thời cung cấp thông tin cho Sở Kế hoạch và Đầu tư về các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể vi phạm hành chính sau đăng ký kinh doanh.

Đồng thời, UBND TP yêu cầu UBND quận, huyện tăng cường quản lý, kiểm tra các cơ sở sản xuất trên địa bàn và kịp thời xử lý các vi phạm về môi trường; kết hợp nhiều biện pháp quản lý để phòng ngừa, ngăn chặn các vi phạm cũng như điều kiện để các cơ sở vi phạm tiếp tục hoạt động sau khi đã bị xử phạt hoặc bị áp dụng hình thức xử phạt “đình chỉ hoạt động có thời hạn”.

Ngoài ra, sở Kế hoạch và Đầu tư cần tiếp nhận, xử lý thông tin các doanh nghiệp vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường do các sở-ngành, quận-huyện cung cấp.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT cần kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc tham mưu UBND TP kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương sửa đổi, bổ sung quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trên thực tế, đặc biệt là các biện pháp để cưỡng chế thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

NGUYỄN CHÂU