Đói nguyên liệu, nhiều nhà máy giảm 50% công suất

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên do tình hình hạn hán và xâm nhập mặn kéo dài trong thời gian qua khiến nhiều loài thủy sản bị dịch bệnh, diện tích nuôi giảm. Đơn cử diện tích cá tra sáu tháng đầu năm của các tỉnh ĐBSCL giảm 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thu hoạch tôm nước lợ của 10 các tỉnh vùng ĐBSCL cũng giảm khá mạnh.

Riêng ngành sản xuất cá tra sáu tháng đầu năm 2016 tiếp tục gặp hàng loạt khó khăn như thị trường tiêu thụ bấp bênh, giá cá không ổn định.