Đối thoại về an ninh Hàn, Mỹ, Nhật, Trung

Đối với Mỹ và Trung Quốc, nguồn tin cho biết Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đang sắp xếp lịch trình và nội dung cho cuộc đối thoại chiến lược cấp thứ trưởng. Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Hàn Quốc Kim Kyou-hyun, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ William Burns và Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trương Chí Quân sẽ tham dự đối thoại.

Dự kiến giữa tháng 12, Thứ trưởng Kim Kyou-hyun sẽ đến Mỹ dự đối thoại Hàn-Mỹ trong khi Thứ trưởng Trương Chí Quân sẽ đến Seoul dự đối thoại Hàn Quốc-Trung Quốc. Nội dung chính trong đối thoại Hàn Quốc-Trung Quốc là Hàn Quốc sẽ tiếp tục đề nghị Trung Quốc vạch lại vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông có phần chồng lấn đảo đá chìm Ieodo của Hàn Quốc.

Nội dung chính trong đối thoại Hàn-Mỹ và Hàn-Nhật là quyền tự vệ tập thể của Nhật. Hàn Quốc sẽ yêu cầu quyền tự vệ tập thể của Nhật không được làm phương hại đến lợi ích quốc gia Hàn Quốc. Nếu đối thoại Hàn-Nhật được tổ chức thì đây là đối thoại chiến lược đầu tiên từ khi bà Park Geun-hye cầm quyền tổng thống.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm