Hợp đồng đặt cọc nhà đất, có phải công chứng?

Hợp đồng đặt cọc nhà đất, có phải công chứng?

(PLO)- Hợp đồng đặt cọc là hợp đồng pháp luật không quy định bắt buộc phải công chứng, tuy nhiên, theo Điều 2 Luật Công chứng, công chứng viên vẫn tiến hành chứng nhận những hợp đồng mà các bên tự nguyện yêu cầu... Công chứng viên Nguyễn Hồ Phương Vinh, Phó Trưởng Phòng Công chứng số 1, sẽ tư vấn thêm cho bạn đọc xung quanh vấn đề này.