Khi nào ra lệnh thiết quân luật?

Đó là nội dung đáng chú ý được quy định trong dự thảo Luật Quốc phòng vừa được Cổng thông tin điện tử Chính phủ công bố toàn văn để lấy ý kiến nhân dân.

Theo dự thảo, khi an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở một hoặc một số địa phương bị xâm phạm nghiêm trọng tới mức chính quyền ở đó không còn kiểm soát được tình hình thì bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với bộ trưởng Bộ Công an đề xuất với Chính phủ trình Chủ tịch nước ra lệnh thiết quân luật; căn cứ lệnh của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định, chỉ thị để thực hiện.

Trong thời gian thiết quân luật, việc quản lý nhà nước tại địa bàn thiết quân luật được giao cho quân đội thực hiện. Việc xét xử tội phạm xảy ra ở địa phương trong thời gian thi hành lệnh thiết quân luật do tòa án quân sự đảm nhiệm.

Khi tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn thiết quân luật đã ổn định thì bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với bộ trưởng Bộ Công an đề xuất Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước ra lệnh bãi bỏ lệnh thiết quân luật.

Dự thảo cũng quy định rõ về các nội dung quan trọng khác như giới nghiêm, tình trạng chiến tranh...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm