Chỉ 10% hợp tác xã hoạt động hiệu quả
(PL)- Ước tính chỉ có khoảng 10% hợp tác xã (HTX) nông nghiệp làm ăn hiệu quả; 60%-70% hoạt động cầm chừng, không hiệu quả; 20%-30% phải ngừng hoạt động.

Đó là thông tin được công bố tại Hội nghị Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam diễn ra ngày 26-11.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho rằng Liên minh HTX Việt Nam cần phải làm tốt vai trò của mình, thúc đẩy HTX phát triển phù hợp với yêu cầu hội nhập nhằm tăng thu nhập cho nông dân.

“Tôi mong muốn trong các kỳ họp Quốc hội tới đây sẽ không phải báo cáo về các bức xúc của nông dân” - ông Nhân nói.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã bầu ông Võ Kim Cự, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, làm chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020.

CHÂN LUẬN