Đổi ngành nghề kinh doanh không thông báo, bị phạt 1-2 triệu đồng
(PLO) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã công bố dự thảo nghị định xử phạt trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư.

Theo đó, doanh nghiệp có thay đổi ngành nghề trong quá trình kinh doanh mà không thông báo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư thì sẽ bị phạt 1-2 triệu đồng, kèm theo biện pháp khắc phục là nộp thông báo.

Tương tự, doanh nghiệp không thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh, thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, chào bán cổ phần riêng lẻ... cũng bị phạt tương tự.

Quy định hiện hành xử phạt doanh nghiệp nếu kinh doanh không đúng ngành nghề ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp 2014 đã quy định không ghi ngành nghề trên giấy này nữa, chỉ yêu cầu doanh nghiệp khai trong hồ sơ đăng ký và khi có thay đổi thì nộp thông báo. Do đó quy định xử phạt cũng sửa đổi theo.

Q.Như