Ban chủ nhiệm CLB đã thông qua điều lệ và quy chế tổ chức và chương trình hoạt động của CLB. Theo đó, năm 2010 sẽ thành lập tổ hỗ trợ, tư vấn khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp cho thanh niên trong tỉnh và tiến tới Đại hội Doanh nhân trẻ tỉnh Kon Tum lần thứ I... nhân dịp này đã trao năm suất học bổng cho năm em học sinh nghèo vượt khó (mỗi suất trị giá 500.000 đồng).

TRÙNG DƯƠNG