Theo ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM, đây không chỉ là chương trình cam kết hỗ trợ tín dụng mà còn là diễn đàn để đối thoại, trao đổi thông tin nhằm nắm bắt và tháo gỡ khó khăn cho DN. Từ đó cơ quan quản lý có giải pháp hỗ trợ, điều chỉnh và ban hành cơ chế chính sách, tạo điều kiện cho DN phát triển sản xuất, kinh doanh.

Với gói tín dụng này, các DN và hộ kinh doanh cá thể được vay vốn lãi suất 9,5%-10,5%”.

YÊN TRANG