Tổng xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc 10 tháng đầu năm đạt 462 triệu USD, tăng 37%, trong đó mặt hàng tôm tăng gần 50% đạt 310 triệu USD. Riêng tháng 10, xuất khẩu tôm sang thị trường này tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện nay, mỗi năm giá trị xuất khẩu tôm sang Trung Quốc có thể đạt 150-200 triệu USD. Trung Quốc đang đứng thứ hai sau Nhật Bản trong những nước nhập khẩu nhiều tôm sú nhất của Việt Nam. Dự kiến trong năm nay, giá trị xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc có thể đạt ít nhất 500 triệu USD.

Theo Vasep, nếu có chính sách hỗ trợ phát triển xuất khẩu chính ngạch thì giá trị xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc có thể đạt từ 800 triệu đến 1 tỉ USD.

MINH LONG