Lịch tư vấn pháp luật (Từ 28-12-2015 đến 2-1-2016)

Thứ Hai, 28-12-2015:

Sáng: Luật sư 

  • NGUYỄN THÚY HƯỜNG (dân sự, hình sự, kinh tế).

Chiều: Các luật sư 

  • TRẦN VÂN LINH (dân sự, hình sự), 
  • LÊ THÀNH CÔNG (nhà đất, dân sự, thương mại).

Thứ Ba, 29-12-2015:

Sáng: Luật sư 

  • LÊ DŨNG (dân sự, hình sự).

Thứ Tư, 30-12-2015:

Sáng: Luật sư 

  • PHẠM QUỐC HƯNG (dân sự, hình sự, lao động).

Thứ Năm, 31-12-2015:

Sáng: Luật sư 

  • LÊ ĐĂNG LIỆU (lao động, dân sự, hôn nhân gia đình, đất đai).

Thứ Sáu, 1-1-2016: NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

Thứ Bảy, 2-1-2016: NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm