Mừng hụt với giãn thuế

Giải pháp đầu tiên là gia hạn sáu tháng thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (VAT) của tháng 4, 5, 6 năm 2012. Các doanh nghiệp (DN) được hưởng là DN nhỏ và vừa, DN sử dụng nhiều lao động.

Thế nhưng đến ngày 23-5, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 83 hướng dẫn Nghị quyết 13, trong đó hướng dẫn "gia hạn sáu tháng thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (VAT) của tháng 4, 5, 6 năm 2012 (không bao gồm VAT ở khâu nhập khẩu)".

Mấy chữ nằm trong dấu đóng và mở ngoặc đơn này đã gây bất ngờ cho không ít DN. Rõ ràng Nghị quyết 13 không hề có điều gì nhắc đến việc “phân biệt đối xử” giữa hàng sản xuất nội địa và hàng nhập khẩu, nghĩa là VAT ở khâu nhập khẩu cũng đã được bao gồm trong chính sách giãn thuế của Chính phủ đấy chứ!

Chính phủ đã cho giãn chung. Nghị quyết không yêu cầu Bộ xác định lại khoản VAT nào được giãn, khoản nào không. Chính phủ giao cho Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện. Bộ chỉ được hướng dẫn cách xác định DN nào được giãn thuế hay không, thủ tục xin giãn như thế nào, ngày được giãn…

Về nguyên tắc, Bộ không được quyền đặt thêm điều kiện, đặt ra khống chế, giới hạn quyền lợi của DN.

Vì sao Bộ Tài chính lại có quyền “cắt” đi quyền lợi được giãn thuế của hàng nhập khẩu?

Nếu Chính phủ không muốn giãn VAT cho khâu nhập khẩu thì nên nói rõ ngay từ đầu trong nghị quyết luôn, để DN khỏi phải mừng rồi hụt!

Cách hướng dẫn nghị quyết như trên có thể gây ra tiền lệ xấu cho tinh thần của DN sau này, cứ mỗi khi Chính phủ đưa ra các quyết sách hỗ trợ cho DN thì DN không dám vui mừng vội mà sẽ phải chờ Bộ Tài chính chính thức ra văn bản mới có thể yên tâm.

QUỲNH NHƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm