Nhiều cơ quan né tránh xử lý vi phạm về đất đai

Trong đó, đã thu hồi đất của trên 900 tổ chức (gần 45.000 ha) và đang lập hồ sơ thu hồi đất đối với trên 500 tổ chức với diện tích trên 28.000 ha… Dự thảo đề án tăng cường xử lý vi phạm về đất đai được Bộ TN&MT đưa ra lấy ý kiến ngày 21-8 nêu như trên.

Theo dự thảo, nhiều người có trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi trong việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy, bồi thường… Tuy nhiên, kết quả xử lý kỷ luật người có trách nhiệm vi phạm về đất đai còn hạn chế. Nhiều trường hợp người dân phản ánh về vi phạm về quản lý đất đai nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền quan tâm giải quyết hoặc trốn tránh trách nhiệm xử lý.

Theo Bộ TN&MT, đơn khiếu nại đến các cấp nhà nước về đất đai chiếm hơn 70% trong tổng số đơn khiếu nại, tập trung vào các lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cấp giấy đỏ…

HOÀNG VÂN