Ông Nguyễn Đình Khang được bầu làm chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam

Ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn TLĐLĐVN, đã chính thức được bầu giữ chức chủ tịch TLĐLĐVN thay ông Bùi Văn Cường đã được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015-2020.

Trước đó, hội nghị đã tiến hành bầu bổ sung 12 ủy viên Ban chấp hành TLĐLĐVN nhiệm kỳ 2018-2023.

Ông Nguyễn Đình Khang sinh ngày 23-5-1967. Quê quán: Thuận Thành, Bắc Ninh. Thạc sĩ quản lý kinh tế; lý luận chính trị cao cấp.

Giải quyết đất đai trễ hẹn phải xin lỗi dân

Giải quyết đất đai trễ hẹn phải xin lỗi dân

(PLO)- Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận yêu cầu đẩy mạnh thanh, kiểm tra, xử lý những cán bộ, công chức, viên chức nhũng nhiễu, tiêu cực trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục đất đai của công dân, doanh nghiệp.