Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 57/2015 hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Theo quy định hiện hành, xe từ 4-9 chỗ ngồi phải trang bị một bình bột chữa cháy loại dưới 4 kg hoặc bình bọt chữa cháy loại dưới 5 lít hoặc bình nước với chất phụ gia chữa cháy dưới 5 lít hoặc bình khí CO2 chữa cháy loại dưới 4 kg.

Nếu không trang bị, tài xế sẽ bị phạt tiền 300.000-500.000 đồng theo Nghị định 167/2013.

Tuy nhiên, trong dự thảo đang đăng tải, Bộ Công an đề xuất bãi bỏ quy định trên. Thay vào đó, xe từ 10 chỗ ngồi trở lên mới phải trang bị; số lượng và chủng loại được nêu chi tiết trong phụ lục kèm theo.

Được biết, Bộ Công an cũng đang xây dựng dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Theo đó, phương tiện giao thông cơ giới đường bộ từ 4 đến dưới 10 chỗ ngồi thay vì phải có bình chữa cháy thì chỉ cần có hệ thống điện, nhiên liệu, vật tư, hàng hóa bố trí bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

Cách đây năm năm, khi Thông tư 57/2015 được ban hành, quy định bắt buộc xe từ bốn chỗ ngồi trở lên phải trang bị bình chữa cháy từng gây rất nhiều tranh cãi.