Bà Phan Thị Bình Thuận, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, yêu cầu ông Châu Vĩ Tuấn, Phó phòng văn bản pháp quy Sở Tư pháp báo cáo tình hình thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Sở này. 

Ông Châu Vĩ Tuấn
 Ông Châu Vĩ Tuấn , Phó phòng văn bản pháp quy Sở Tư pháp báo cáo tình hình thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Sở này với Đoàn khảo sát. Ảnh: K.P

Từ năm 2008, UBND TP.HCM đã đưa vào sử dụng cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND TP ban hành từ năm 1975 đến nay (trang công báo điện tử TP) với hơn 4500 văn bản. Trang công báo này được cập nhật liên tục tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tra cứu, tìm hiểu văn bản, cung cấp miễn phí văn bản cho mọi đối tượng có nhu cầu. Giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các thông tin pháp lý nhanh chóng, kịp thời và chính xác...

Thực hiện bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp thông qua các buổi hội nghị, tập huấn. Ngoài ra, Sở Tư pháp Tp cũng trả lời, giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp trên hệ thống “Đối thoại doanh nghiệp-Chính quyền TP” nhưng số lượng mà doanh nghiệp đặt ra cho Sở Tư pháp rất ít (chỉ có 2 câu).

Tuy số lượng câu hỏi ít nhưng Sở thường xuyên tham gia tư vấn, giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp theo chỉ đạo của UBND TP và đề nghị của các sở ngành khác.

Sở Tư pháp cũng báo cáo những khó khăn, hạn chế như tâm lý doanh nghiệp (người lao động và người sử dụng lao động) chưa quan tâm, tham gia hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật do cơ quan, đơn vị tổ chức mà chỉ chủ động tìm đến cơ quan nhà nước khi xảy ra tranh chấp, khó khăn, vướng mắc.

Các doanh nghiệp trên địa bàn TP đông; quy mô, nhu cầu tìm hiểu pháp luật của các doanh nghiệp khác nhau, do đó khó xác định nội dung nhu cầu phổ biến giáo dục pháp luật để đáp ứng. Hầu hết các cán bộ, công chức thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (phổ biến, tuyên truyền, giải đáp pháp luật) đều kiêm nhiệm nên chưa phát huy được tính chủ động, chuyên sâu trong công tác hỗ trợ pháp lý…

Qua đây, Sở Tư pháp kiến nghị với Bộ Tư pháp tiếp tục quan tâm tổ chức các buổi tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để nâng cao công tác của đội ngũ cán bộ thực hiện công tác này tại địa phương.

Kiến nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu tham mưu Chính phủ xây dựng Bộ phận quản lý nhà nước chuyên trách về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với vị trí pháp lý “xứng tầm” hơn. Đầu mối này là đầu mối chung để chỉ đạo, hướng dẫn trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp hoặc Trung tâm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc Bộ Tư pháp hoặc Bộ Kế hoạch và đầu tư.

Ông Trần Minh Sơn,
Ông Trần Minh Sơn, Trưởng Phòng-Phó Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật- Bộ Tư pháp (giữa)  Trưởng đoàn khảo sát. Ảnh: K.P

Đại diện Đoàn khảo sát, ông Trần Minh Sơn, Trưởng Phòng-Phó Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật- Bộ Tư pháp cho biết Đoàn đã khảo sát ở 13 đơn vị thì báo cáo của Sở Tư pháp TP là chi tiết và đầy đủ nhất. Đoàn sẽ lắng nghe báo cáo và đề xuất của Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo nhu cầu của doanh nghiệp TP trình Bộ Tư pháp nghiên cứu, đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật có liên quan...