Theo văn bản báo cáo khẩn của Trung tâm ITPC thì tháng 12-2016, Sở Tài chính TP có hướng dẫn thủ tục tiến hành bán đấu giá theo quy định trụ sở của báo này theo chỉ đạo của UBND TP. Sau đó, ngày 24-4-2017, việc bán đấu giá phải tạm dừng theo Quyết định số 09/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, ngày 10-10-2017, Chi cục THADS quận 3 ra quyết định cho thi hành án với báo SGTT, địa chỉ số 25 Ngô Thời Nhiệm, phường 6, quận 3, TP.HCM để thanh toán khoản nợ hơn 27 tỉ đồng cho ngân hàng. Quyết định nêu rõ người phải thi hành án có trách nhiệm tự nguyện thi hành trong thời hạn 10 ngày (kể từ ngày nhận được hoặc được thông báo hợp lệ quyết định này). Sau thời hạn trên thì Chi cục THADS quận 3 có quyền kê biên và phát mại tài sản nhà và đất tại địa chỉ trên.

Trung tâm ITPC báo cáo khẩn vì nếu chi cục này phát mại nhà đất này thì báo SGTT sẽ không thể bán nhà theo phương thức đấu giá với giá khởi điểm là giá đất ở theo chỉ đạo của TP.

Theo quyết định của TAND quận 3 (TP.HCM) ngày 6-10-2016, ghi nhận nội dung là ngân hàng đồng ý giao giấy tờ nhà đất cho báo SGTT để bán trong thời hạn 12 tháng (từ ngày 7-10-2016 đến 7-10-2017) để lấy tiền trả nợ cho ngân hàng số tiền hơn 27 tỉ đồng (gốc, lãi). Trong hời hạn này, báo SGTT được quyền bán nhà và đất số 25 Ngô Thời Nhiệm để thanh toán nợ. Trường hợp đến hết ngày 7-10-2017, nếu báo SGTT không trả được nợ thì ngân hàng có quyền yêu cầu cơ quan THADS có thẩm quyền kê biên, phát mại nhà, đất của báo SGTT để thu hồi nợ.