Bộ Quốc phòng và cơ quan tuần duyên Nhật đang giám sát chặt chẽ hành trình của tàu hải giám 50 vì nghi ngờ tàu này có thể chở theo trực thăng.

Trong tháng 2, tàu hải giám 50 đã tiếp cận quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trong 10 ngày, trong đó có bốn ngày vào lãnh hải Nhật. Ngày 18-2, cơ quan tuần duyên Nhật đã từng báo động khi cửa nhà chứa máy bay trên tàu hải giám 50 mở ra lúc tàu cách đảo Uotsurishima (quần đảo Senkaku/Điếu Ngư) 1 km.

Các quan chức Nhật cho biết đây không phải lần đầu tàu hải giám 50 đe dọa triển khai trực thăng. Ngày 25-12-2012, tàu này cũng đã có hành động đe dọa tương tự khi xâm nhập vùng tiếp giáp lãnh hải ở Senkaku/Điếu Ngư.

Trong tháng trước, tàu ngư chính 206 của Trung Quốc cũng đã xâm nhập vùng biển gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trong tám ngày liên tiếp, trong đó có ba ngày xâm nhập vào lãnh hải Nhật. Tàu này cũng có khả năng chở theo máy bay trực thăng.

Tàu hải giám 50 và tàu ngư chính 206 đều không phải là tàu hải quân, vì vậy cơ quan tuần duyên Nhật được phân công nhiệm vụ ứng phó. Tuy nhiên, cơ quan tuần duyên Nhật lại không có quyền hạn phản ứng trong trường hợp máy bay trực thăng Trung Quốc xâm phạm không phận hoặc đổ bộ lên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

THẠCH ANH