và trang web Quân sự Trung Quốc trực tuyến (của nhật báo Quân đội Giải Phóng Nhân Dân Trung Quốc) thường xuyên bị tấn công từ nước ngoài, chủ yếu là từ Mỹ.

Theo Reuters, ông Cảnh Nhạn Sinh cho biết trong năm 2012, hai trang web này bị nước ngoài tấn công bình quân 144.000 lần/tháng, trong đó các vụ tấn công xuất phát từ các địa chỉ IP ở Mỹ chiếm 62,9%. Ông đề nghị Mỹ giải thích rõ vấn đề này.

Ông tiếp tục khẳng định báo cáo của Công ty an ninh mạng Mandiant (Mỹ) thiếu chuyên nghiệp, không chính xác, có nhiều thiếu sót và quân đội Trung Quốc không ủng hộ các hoạt động tấn công mạng.

Ngày 20-2, Công ty Mandiant công bố báo cáo cho thấy đơn vị 61398 của quân đội Trung Quốc đóng ở Thượng Hải đã tổ chức nhiều vụ tấn công mạng và đánh cắp dữ liệu của 141 công ty và tổ chức ở nước ngoài trong sáu năm qua, trong đó chủ yếu ở Mỹ.

LÊ LINH